Our purpose and vision, values and behaviours

Te whāinga, te whakakitenga me ngā uara

Last updated 2 October 2020
Last updated 2 October 2020

Our purpose

To shape a dynamic system that delivers lifelong learning and equips learners, communities and employers for success

Tō mātou kaupapa

Tāreia te pūnaha kia hihiri, ko te ako taumano te hua – kia rite ai ngā ākonga, ngā hapori me ngā kaituku mahi mō te angitu

Our vision

A resilient, prosperous New Zealand – where every person has the skills, knowledge and confidence to create a fulfilling life

Tō mātou tirohanga whakamua

Kia tū aumangea, kia taurikura ā Aotearoa – kei a te katoa ngā pūkenga, te mātauranga me te whakamanawa e tipu ai te mauri ora

Our values and behaviours  |  Tikanga me te whakatinana

Work together for success

We do this by:

 • actively looking for input from others
 • crafting a safe, open environment for sharing ideas
 • valuing other people’s contributions and perspectives

Mahi ngātahi kia angitu

Mā te:

 • rapu whakaaro mai i tēnā, i tēnā
 • whakarite wāhi haumaru, whakawhitiwhiti whakaaro
 • whakanui i ia tangata, ōna pukenga me ōna whakaaro

Connect with people

We do this by:

 • creating culturally affirming spaces with shared dignity
 • treating others with kindness, respect and generosity
 • supporting who we work with and the work they do

He tūhonohono

Mā te:

 • whakarite wāhi whakamana i te tangata me tōna whakapapa 
 • whai kia ngākau māhaki, aroha ki te tangata 
 • tautoko i tēnā, i tēnā me ā rātou mahi  

Service matters

We do this by:

 • asking questions and listening, with empathy, to understand
 • helping everyone involved by resolving promptly and accurately
 • learning from the people we work with and for

Awhi mai, awhi atu

Mā te:

 • whakarongo, mā te ngākau māhaki, kia mārama ai 
 • ringa āwhina, mā te ringa hora kia tika te whakatau 
 • mōhio he akoranga anō kei tēnā, kei tēnā, ahakoa ko wai 

Do the right thing

We do this by:

 • being consistent with our talk and walk
 • acting with honesty and accountability, even when it’s hard
 • giving it our all and delivering

Mahia kia tika

Mā te:

 • whai kia rite te kōrero ki te mahi 
 • mahi pono, ahakoa te aha 
 • whakapau kaha kia tutuki pai